Počelo prikupljanje potpisa "Za referendum"

Podrška organizatora Vidik festa građanskoj inicijativi
U građansku inicijativu “ZA REFERENDUM!” udruženo je 15 sindikata i 7 udruga civilnog društva koji zajednički traže raspisivanje referenduma za izmjenu Ustava na način da će Hrvatski sabor raspisati referendum ako to zatraži 200.000 birača u Republici Hrvatskoj te za izmjenu Zakona o referendumu na način da se potpisi kojima se traži raspisivanje referenduma na zahtjev birača mogu prikupljati na svakom prikladnom mjestu na kojem je moguće održati javno okupljanje.

Popis sindikata i udruga inicijative “ZA REFERENDUM!”:
SINDIKATI:
1. Sindikat hrvatskih učitelja
2. Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara
3. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske
4. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
5. Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod
6. Nezavisni cestarski sindikat
7. Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
8. Opći sindikat Ministarstva unutarnjih poslova
9. Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
10. Radnički sindikat HZMO-a
11. Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske
12. Sindikat radnika hrvatskih cesta i autocesta
13. Samostalni sindikat uslužnih djelatnosti Hrvatske
14. Sindikat zaposlenih u hrvatskom mirovinskom osiguranju
15. Sindikat obrazovanja EU 21

UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA:

1. Pravo na grad
2. Centar za mirovne studije
3. Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID)
4. Zelena akcija
5. Savez udruga Klubtura
6. Mreža mladih Hrvatske
7. Hrvatski savez Stanara – Građana EU

www.necetebeznaroda.hr