Slaven Dobrović o cjelovitom sustavu odvojenog prikupljanja otpada

Na programu 6. Hrvatskog aktivističkog festivala VIDIK fest, u srijedu 18. travnja 2018. godine se govorilo o odvojenom prikupljanju otpada. Tom prilikom je bivši ministar zaštite okoliša i energetike, saborski zastupnik prof. dr. sc. Slaven Dobrović je istaknuo kako danas u okolišu postoje brojne evidencije o zabrinjavajućem stanju okoliša koje se izravno mogu povezati s lošim postupanjem s otpadom.

Problem plastike u morima i oceanima će nas tek iznenaditi svojim obimom i ozbiljnošću, zatim sveprisutnost mnogih zagađivala u okolišu, a postoji i značajan doprinos nezaustavljivom rastu stakleničkih plinova u atmosferi. Naveo je da je razlog tome krivi, linearni model ekonomije koji polazi od crpljenja resursa, goleme potrošnje i završava sve masovnijim odbacivanjem, uglavnom uništene materije za koju se onda traže razne tehnologije. No, rješenje je u kružnoj ekonomiji koja uključuje efikasno korištenje resursa i maksimalan povrat tvari i predmeta u gospodarski sustav.

Naglasio je da je to nemoguće bez cjelovitog sustava odvojenog prikupljanja, reciklažnim centrom sa sortirnicom i kompostištem i centrom za ponovnu potrebu. Komentirao je kako je posve neobično da grad Split u svojem Planu gospodarenja otpadom nema niti predviđenu lokaciju, a onda niti namjeru za izgradnju sortirnice i kompostišta, odnosno reciklažnog centra.

Takav reciklažni centar treba biti bliže Splitu, i on bi mogao nositi naziv centar za čist okoliš (za raliku od centra u Lećevici), jer se u njemu odvojeno prikupljene reciklabilne tvari pretvaraju u sirovine, spremne za tržište i kružnu ekonomiju. Nažalost, uz ovu i dalje nepromjenjenu politiku gospodarenja otpadom, građani Splita će biti osuđeni na sustav koji se potpuno oslanja na nepotrebni i štetan projekt u Lećevici, čime se krše mnoga načela, a i sama hijerarhija upravljanja otpadom.
Podsjetio se i doprinosa velikog splitskog ekoaktiviste pokojnog prof. Tomislava Lerotića, koji je znao na sjajan način vizualizirati održivost i tako dati svoj poseban pečat brojnim projektima održivog razvoja.


HUB