Program VIDIK fest 2017

Hrvatski aktivistički festival VIDIK fest 2017. - Split, 24. – 28. travnja 2017.

PROGRAM:

24.04.2017. Ponedjeljak
– 19,00 sati/ Nadbiskupsko sjemenište: Otvorenje manifestacije  uz prigodni kulturni program
(Sudjeluju: dr.Vide Popović,  Silvana Dragun, mještoviti ansambl  Elektrodalmacija)
-19,30 sati/ filmski program: Nick Vujičić, čovjek bez ruku i nogu (8 min) i dokumentarni film o Sv. Benediktu iz Nursije (30 min)
25.04.2017. Utorak
- 11,00 sati, Hotel Bellevue: Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Splita (voditeljica: Sandra Barčot)
– 19,00 sati Dominikanski samostan: dokumentarni film ''Majka Terezija'' redateljica Ann i Jeanette Petrie  (80 min)
26.04.2017. Srijeda
– 11,00 sati, GK Marko Marulić: Okrugli stol o pozitivnim primjerima iskorištenosti EU fondova
(Sudjeluju: Radoslav Zaradić kao moderator, Jozo Sarač, v.d. ravnatelj javne ustanove RERA S.D., Ela Žižić, pročelnica Službe za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove Grada Splita, Đordana Barbarić, predsjednica Udruge Most, Denis Rubić, Dalmaconsult d.o.o. )


-19,00 sati, Dominikanski samostan: Tribina o suvremenoj krizi braka ''Brak jučer-danas-sutra''
 (Sudjeluju: dr. med. Danijela De Micheli Vitturi kao moderatorica, prof.dr.sc. Goran Kardum, psiholog, don Ante Rako, sudac Crkvenog interdijecezanskog suda u Splitu, bračni par Ivica i Anđa Veža)
27.04.2017. Četvrtak
11,00 sati / Gradska knjižnica Marko Marulić: Okrugli stol ''Odštetno osiguranje pacijenata''
(Sudjeluju: doc. dr. sc. Marko Jukić kao moderator, predstavnici Hrvatske liječničke komore dr. Miran Cvitković i mr. sc. Ante Klarić, prof.dr. sc. Hrvoje Kačer, Pravni fakultet u Splitu)
19,00 sati/Udruga 4.Gardijske brigade, Ruđera Boškovića 25
Večer domoljubne poezije i predstavljanje zbornika ''Našoj bojni blaženika na nebesima'' uz nastup mješovitog ansambla Elektrodalmacija  (Moderatori: Mladen Vuković i Mate Buljubašić)

28.04.2017. Petak
19,00 sati, Dominikanski samostan: ''Susret sa Stipom Božićem'' – Alpinizam kao stil života
(Moderatorica: Silvana Dragun, u glazbenom dijelu VIS Gospe od Zdravlja, Elektrodalmacija)

Organizator: HRVATSKA UDRUGA BENEDIKT