Okrugli stol o odštetnom osiguranju pacijenata na VIDIK festu 2017'

U četvrtak, 27.travnja, u 11,00 sati, u Gradskoj knjižnici Marko Marulić, održao se u sklopu VIDIK festa 2017' okrugli stol na temu ''Odštetno osiguranje pacijenata''. Na samom početku okupljenima se obratio uvodnim izlaganjem doc.dr.sc. Marko Jukić, član Upravnog odbora HUB-a, koji je ukazao na osnovne probleme u zdravstvenom sustavu. Tom prigodom je naglasio da mi u Hrvatskoj imamo model tzv. defenzivne medicine. Pred sudovima se u Republici Hrvatskoj trenutno vode oko 650 sporova protiv 50-ak bolnica. ''Sramota je da pacijent čeka na odštetu više od 10 godina. Podsjetio se na slučaj ''Bajić protiv Hrvatske'', prve presude za nesavjesno liječenje u RH, koju je donio Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu i u kojemu se navodi da nije zakazalo samo resorno ministarstvo  nego i izvršna, zakonodavna i sudbena vlast u slučaju  smrti pacijentice zbog liječničke pogreške.

''Krivo je pravosuđe koje promptno ne rješava takve slučajeve. Dr. Jukić je zatim pojasnio u čemu se očituju najčešće pogreške zdravstvenih djelatnika, zatim je ukazao na problem loše organizacije posla u bolnicama, nedostatnom edukacijom liječnika i kadrovskim deficitom. Iako postoji zapovjedna odgovornost nedopustivo je da se liječnička pogreška tretira kao neko drugo kazneno djelo, primjerice izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, jer to rezultira defenzivnom medicinom. Na kraju je spomenuo skandinavski skandinavski „no fault“ model obeštećenja pacijenata kao pozitivan model i primjenjiv za naše prilike. Ovaj alternativni administrativni postupak jeftiniji je te pacijentu omogućava lakši i brži put do isplate naknade štete. Ovim bi se modelom uvelike rasteretili sudovi, budući bi se naknade štete za oštećene pacijente rješavale u administrativnom postupku. Velika je prednost ovog sustava i u obvezi prijave i registracije svih nastalih neželjenih događaja, čime se ostvaruje visoka transparentnost zdravstvenog sustava, što kod nas i nije bio slučaj.

Slijedilo je izlaganje mr.sc. Ante Klarića iz Hrvatske liječničke komore. On je u svojoj prezentaciji predstavio što Hrvatska liječnička komora radi po pitanju pravne zaštite pacijanata. Upozorio je da danas imamo juridizaciju medicine i da bi trebali napustiti model defenzivne medicine. Hrvatska liječnička komora zaprimi gotovo 50-ak pritužbi na liječnike mjesečno. ''Kad govorimo o odgovornosti liječnika koja spada u temeljne karakteristike liječničkog zvanja treba uzeti u obzir da do pogreške ne dolazi samo nemarom liječnika nego i iz niza drugih razloga, poput neispravne medicinske opreme, tehničkih nepravilnosti i drugih faktora poput bolničke hrane za koja nije izravno kriv liječnik'', naglasio je. Mi nemamo sustavu zaštitu liječnika. U skandinavskim zemljama država je organizirala Fond za naknadu štete pacijentima, a Hrvatska liječnička komora je inicirala izmjenu Kaznenog zakona tražeći dekriminalizaciju liječnika u cilju zaštite njihovog integriteta i obrane od nasilja. Hrvatska liječnička komora, zaključio je mr. Klarić je jedina institucija koja želi pozitivne promjene i za liječnika i za pacijenta kako bi se što rjeđe događale nesreće. 

Na kraju se okupljenima obratio prof.dr.sc. Hrvoje Kačer s Pravnog fakulteta u Splitu koji je istaknuo da je danas položaj pacijenata puno bolji nego ranije. Složio se s ostalim sudionicima okruglog stola da smo počeli sa skandinavskim modelom prije nekoliko godina sada bi imali puno bolju situaciju. Model koji sada imamo nije dobar ni za pacijente ni za liječnike. Cijeli je sustav ugrožen i potrebno je sve karike učvrstiti, a ne samo jedan dio. Uslijedila je žustra rasprava treba li nam ''skandinavski model'' ili ne s obzirom na naše prilike, ali iako se u publici moglo čuti drukčijih razmišljanja, nitko nije ponudio bolji model ili neko drugo konstruktivno rješenje.