Post festum: VIDIK fest 2023 i Međunarodni znanstveni simpozij (Split, 8.05.-12.05.2023.)

Izvješća u PDF formatu (preuzimanje klikom na pojedinu sliku gore)

Press

Ekskluzivno izlaganje s. Helen Alford na Međunarodnom simpoziju o socijalnom nauku Crkve u Splitu (ENG)

Snimio: D. Grden | Izlaganje s. Helen Alford, OP, predsjednice Papinske akademije društvenih znanosti i dekanice Papinskog sveučilišta svetog Tome Akvinskog – Angelicum na Međunarodnom simpoziju o socijalnom nauku Crkve u Splitu

Ekskluzivno izlaganje s. Helen Alford, OP, predsjednice Papinske akademije društvenih znanosti i dekanice Papinskog sveučilišta svetog Tome Akvinskog – Angelicum na Međunarodnom simpoziju o socijalnom nauku Crkve u Splitu

Facing Today's Crisis: Drawing on Catholic Social Thought and Christian Democracy

Rubrike: 

MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO!

Srijeda, 10. svibnja 2023.

Jutarnji panel započeo je izlaganjem dr.sc. don Vladimira Dugalića, profesora sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i tajnika Komisije Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije. On je govorio o općem dobru u svjetlu četiri socijalna načela pape Franje u enciklici Radost evanđelja - Evangelii gaudium (2013.). Kompendij socijalnog nauka Katoličke crkve kaže da je opće dobro zajedničko dobro. Jedno od temeljnih načela koje papa Franjo zagovara je ''ljubav u istini''. Ono podrazumijeva operativni oblik zalaganja za pravednost i opće dobro polazeći od stava da ljubav nadvisuje pravednost. To je vrlo važno razumijeti jer živimo u konfliktnom svijetu. Svjesni svog  identiteta u dijalogu s različitima glavni motiv nam treba biti ''ljubav u istini''. Zauzimanje za opće dobro u socijalnom učenju Crkve podrazumijeva poštovanje ljudske osobe, izgradnju mira i dijaloga, zauzimanje za cjeloviti razvoj i unaprjeđenje životnog standarda. Drugo važno načelo kratko možemo sažeti jednom rečenicom: ''vrijeme je važnije od prostora''. Velika napast je misliti da sve počinje i završava s nama. Danas se prostoru moći daje prevelika pažnja. Opće dobro se ne može ostvariti bez kontunuiteta. Ne može se ostvariti tamo gdje ljudi misle da sve počinje i završava s njima. Takav populizam je opasan jer dijeli ljude. Živimo u kulturi relativizma kad svatko traži svoja prava. Populizam reducira pojam naroda na ''mi'' i/ili ''oni''. Istinska politika temelji se na služenju općem dobru a ne podjelama. Treće važno načelo sastoji se u tome da je ''stvarnost važnija od ideje''. Dok imamo podjele ne možemo graditi opće dobro. Dok jedni niječu da postoji konflikt drugi ostaju u njemu i vrte se začaranom krugu. Naš problem je što nedovoljno činimo da prevladamo društvene konflikte koji nas koče i truju. Papa Franjo kaže da između stvarnosti i ideja mora biti dijalog. Posljednje djelatno načelo sastoji se u načelu da je ''cjelina je važnija od dijela''. Što to konkretno znači? To znači da ne možemo živjeti kao izolirani otoci. Zato imamo različite međunarodne organizacije, nacionalne i globalne integracije. Govoreći na lokalnoj razini ni tu nismo izolirani. Ne možemo očekivati da se neke stvari same od sebe dogode. Koliko je ljudi spremno na volontiranje za neku dobru stvar? Lijepo je činiti dobro, ali neka netko drugi krene. Mi još uvijek živimo u mentalitetu u kojemu se očekuje da bi država trebala rješavati naše probleme. Moramo se kao društvo osloboditi mitova i početi živjeti u stvarnosti. Papa Franjo zastupa teologiju prakse. On poziva vjernike da idu na periferiju kako bi čuli jedni druge. Sve dok u našim razgovorima prevladava isključivost ne može biti govora o općem dobru jer nismo sami. Mi svoj životni prostor dijelimo s drugima i u taj prostor unosimo određene vrijednosti.  

Rubrike: 

PITANJE SIGURNOSTI, PRAVEDNE TRANZICIJE I DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

Ponedjeljak, 8. svibnja 2023.

U ponedjeljak, 8. svibnja  2023., u Splitu je započeo osmi VIDIK fest (8.05.-12.05.2023.) koji je počeo s Međunarodnim znanstvenim simpozijem (8.05.-10.05.2023.) u organizaciji udruge DoCeSt iz Splita na temu Politička perspektiva općeg dobra. Program simpozija započeo je u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu s pozdravnim govorima Bruna Petrušića i Silvane Dragun. Na samom početku Bruno Petrušić je profesorima i posjetiteljima predstavio program simpozija koji se održavao u Sveučilišnoj knjižnici i Hotelu Pax.  Silvana Dragun je u ime VIDIK festa istaknula smisao te manifestacije. Kazala je da je Vidik fest festival kulturnog aktivizma koji se u Splitu organizira od 2013. godine i koji kroz različite sadržaje i raznolike aktivnosti nastoji podići svijest građanima o gorućim društvenim problemima. Objasnila je važnost simpozija posvećenog društvenoj i političkoj perspektivi općeg dobra za bolje razumijevanje složenih društvenih procesa, odnosa slobode pojedinca i društvene odgovornosti.

Rubrike: 

Post festum: VIDIK fest 2023 i Međunarodni znanstveni simpozij (Split, 8.05.-12.05.2023.)

Post festum: VIDIK fest 2023 i Međunarodni znanstveni simpozij (Split, 8.05.-12.05.2023.)

IMA LI MJESTA KULTURI ŽIVOTA U SUVREMENOJ EUROPI?

Utorak, 9.05.2023.

Drugog dana simpozija govorila je s. Helen Alford sa Papinskog sveučilišta Angelicum u Rimu i predsjednica Papinske akademije za društvene znanosti. Ona se u svom izlaganju najviše referirala na sadašnju krizu kršćanske demokracije u Europi. Govorila je da je sadašnja kriza prilika za promjenu. Slična situacija bila je prije Drugoga svjetskoga rata i tada je kriza koja je imala za posljedicu totalitarne režime i opasne ideologije dovela do razvoja kršćanske političke misli i jedne nove mirotvorne politike. U tome su posebno prednjačili francuski intelektualci poput Jacquesa Maritaina (1882.-1973.), Etiennea Gilsona (1884.-1978.) i Emanuela Mouniera (1905.-1950.). Jacques Maritain je bio kršćanski filozof koji je sudjelovao u radnoj skupini za donošenje Deklaracije o ljudskim pravima 1948. g. u UN-u. Temeljno polazište ovih intelektualaca u političkom promišljanju općeg dobra polazi od dostojanstva ljudske osobe i svetosti života.

Rubrike: 

VIDIK fest 2023 u znaku sjećanja na socijalnu misao fra Špira Marasovića

Povodom desete godišnjice smrti istaknutog franjevca, znanstvenika i publiciste fra Špira Marasovića (1944 –2013) koji se u svom istraživačkom radu najviše bavio temama socijalnog nauka Crkve u okviru festivala kulturnog aktivizma VIDIK fest 2023 voditelj Međunarodnog znanstvenog simpozija dr.sc. Bruno Petrušić u utorak, 9.05.2023. održat će predavanje posvećeno njegovom liku i djelu. VIDIK fest 2023 je prava prilika da se  podsjetimo lika i djela fra Špira Marasovića koji je obnašao brojne dužnosti.

VIDIK FEST I MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ

Joseph Weiler je renomirani stručnjak za europsko, međunarodno i ustavno pravo. Član je Američke akademije znanosti i umjetnosti, zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u New Yorku. Napisao je nekoliko zapaženih knjiga The Constitution of Europe, Un Europa Cristiana i novela, Der Fall Steinmann. Prošle godine papa Franjo mu je dodijelio Ratzingerovu nagradu.

U svom izlaganju u popodnevnoj sesiji na Međunarodnom znanstvenom simpoziju i Vidik festu, u utorak, 9.05.2023. u Sveučilišnoj knjižnici, govorit će o gubitku europskih i kršćanskih vrijednosti, sekularizmu, liberalnoj demokraciji i krizi Europe u aktualnom društveno-političkom i kulturnom kontekstu.

Program simpozija

U sklopu simpozija održat će se dva okrugla stola, i to: 

 

U ponedjeljak u 19 sati: "Opće dobro i politika u Hrvatskoj" - Marijana Puljak - Stephen Nikola Bartulica - Lidija Bekavac - Damir Barbir 

 

U utorak u 19.15: "Europe and Christianity" - Joseph Weiler - s. Helen Alford - Marian Sekerak - Davor Ivo Stier - Bruno Petrušić

 

FESTIVAL DELL'ATTIVISMO CULTURALE VIDIK fest (Spalato, 8 -12 maggio 2023)

Il festival attivistico croato VIDIK fest, con i suoi diversi contenuti che includono forum, film, laboratori didattici ed eventi culturali, mira a sensibilizzare i cittadini sui pressanti problemi sociali e sulle varie opportunità di azione sociale con l'obiettivo di rafforzare la società civile, la cultura del dialogo, lo sviluppo integrale e la promozione del bene comune. Con un ricco programma, il festival fornisce le informazioni necessarie sull'utilizzo dei meccanismi di democrazia disponibili per promuovere diverse iniziative e progetti di sviluppo. Dal 2013 il festival è organizzato a Spalato dall'Associazione croata Benedikt su iniziativa di Silvana Dragun.

Vidik fest (Split, 8.05.-12.05.2023.)

Vidik fest (Split, 8.05.-12.05.2023.)

Uskoro počinje s programom Vidik fest 2023' koji ove godine po prvi put vrata otvara Međunarodnom znanstvenom simpoziju u Sveučilišnoj knjižnici. Program Međunarodnog znanstvenog simpozija od 8. svibnja do 10. svibnja 2023. organizira se na inicijativu udruge DoCeSt na temu ''Politička perspektiva općeg dobra'' (Political perspective of the Common Good) voditelja dr.sc. Bruna Petrušića.

Održan okrugli stol na temu “Nasilje među mladima”

U sklopu Hrvatskog aktivističkog festivala VIDIK-festa u srijedu, 15. svibnja 2019., s početkom u 20 sati u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, održan je okrugli stol na temu “Nasilje među mladima”. Sudjelovali su doc. dr. sc. Tomislav Franić, prof. Ružica Vorgić-Krvavica i voditelj Odjela prevencije PU Splitsko-dalmatinske Paško Ugrina. Događaj je moderirao prof. Nikola Milanović, član Upravnog vijeća Hrvatske udruge Benedikt.
Doc. dr. sc. Tomislav Franić na početku je naglasio da vršnjačko nasilje postaje sve veći društveni problem iako brojevi često pokazuju suprotan trend. Moramo ozbiljno razmisliti zašto se grubosti, prijetnje, vrijeđanja i fizički obračuni ne prijavljuju. Nekad se to događa zbog stida, nekad zbog neznanja ili krivog postupanja, a nekad je pred problemom najlakše zatvoriti oči. Ako zanemarujemo nasilje postajemo suodgovorni za potencijalne dugoročne, nesagledive i dramatične posljedice koje mogu ići sve do samoranjavanja ili čak do oduzimanja vlastitog života. Čovjek dolaskom na svijet nosi klicu grubosti čije je „klijanje“ uvjetovano odgojem, okolinom, društvom, odabirom prijatelja…

Stranice