Miliša: Šok današnjice

Prof.dr. sc. Zlatko Miliša (r.1958.) –pedagog, sociolog i društveni kroničar. Bio je profesor na zadarskom Sveučilištu, a prije dvije godine prešao je predavati na Sveučilištu u Osijeku. Autor je (ili suautor) petnaest znanstvenih knjiga-monografija u Hrvatskoj, a dvije su u publicirane u inozemstvu, na engleskom jeziku. Objavio je i dvije knjige iz područja publicistike. Ima više od osamdeset objavljenih znanstvenih i stručnih radova u petnaestak časopisa. Objavio je jedanaest članaka u znanstvenim časopisima u suautorstvu sa studentima. Prema njegovom mišljenju, današnji slobodni izbori samo su privid izbora i slobode, a suvremeni svijet kreće se između dvije naizgled suprotne, a zapravo povezane pojave: očaja i lažne nade. U procesu oslobađanja od njih, prvi je korak potreba za promjenom. Autor polazi od činjenice da ništa ne može probuditi čovjeka iz stanja šoka u kojem se nalazi kao sami - šok. Knjiga daje velik doprinos hrvatskoj sociologiji, pedagogiji, psihologiji i politologiji i korisna je za čitanje svima koji se bave društvenom kritikom . Knjigu možete naručiti kod nakladnika Zorana Boškovića na broj mob: 098 921 5600 ili elektroničkom poštom naklada.boskovic@gmail.com