''Voda – esencija života'' (2008.)

Redateljica Irena Salina se u ovom filmu fokusira na siromašne dijelove Zemlje daleko od velikih gradova u kojima je pravo na vodu nešto što se podrazumijeva.

Međutim, činjenica je da u svijetu postoje ljudi koji nemaju pravo na ovaj besplatni esencijalni izvor. Film prikazuje stvarnost ovih ljudi i njihovu nemoć naspram bezosjećajnih birokrata za koje je sam ljudski život profit.

Patnja ovih ljudi suprotstavljena je kratkim intervjuima sa samim birokratima, a dojam koji ti ljudi ostavljaju je zastrašujuć jer naizgled nema nikakve nade da je moguće izboriti pravdu i postavlja se pitanje koliko predani aktivisti mogu napraviti u borbi protiv profita lišenog svake ljudskosti.