O festivalu

VIDIK FEST festival demokracije i kulture dijaloga Bitno svojstvo civilnog društva je javno djelovanje na opće dobro. U civilnodruštvenom djelovanju uvijek su prisutna neka načela i vrednote, koje građani promoviraju i na njih se pozivaju. Hrvatski aktivistički festival VIDIK FEST je festival koji kroz raznovrsne sadržaje promovira kulturni aktivizam, nove inicijative i kritičke teorije, u cilju promicanja razvoja civilnog društva, demokracije, pluralizma, društvene odgovornosti, socijalnog poduzetništva i održivog razvoja. Jedna od temeljnih programskih zadaća ove manifestacije je informiranje, buđenje svijesti i ohrabrivanje građana koji su pod dugotrajnim teretom krize pali u stanje beznađa i besperspektivnosti. Sam naziv VIDIK fest dolazi od skraćenice V-I-D-I-K koja označava proces promjene društvene svijesti, a odnosi se na pet razvojnih etapa: vjeru, ideju, društvenu perspektivu, inicijativu i kulturnu revoluciju. Kroz niz aktivnosti, tribina, izložbi i dokumentaraca, građanima se na ovom festivalu demokracije pružaju informacije o gorućim društvenim temama kako bi se naučili što uspješnije nošenje s različitim izazovima.