Nezaposlenost u tranzicijskoj Hrvatskoj pod socijalno-etičkim vidom

»Poseban znanstveni doprinos je novi, originalan, multidisciplinaran pristup problemu i rješenju problema nezaposlenosti. Povezani su ekonomski, socijalni, etički i teološki aspekti nezaposlenosti. Pritom je s pravom ukazano na važnost socijalno-etičkog vida problema nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj i na brojne neiskorištene mogućnosti rješavanja toga velikog problema, posebice s aspekta socijalnog nauka Katoličke crkve, koji je u Republici Hrvatskoj još uvijek nedovoljno poznat i neimplementiran.«
Prof. dr. sc. Ivan Marković

»Glavne uzroke nezaposlenosti autor ne nalazi ni u ratu niti u nekim globalnim zakonitostima, nego u svojevrsnom nemoralu osoba, elita i lobija. Drugim riječima, novost i originalnost ove radnje, osim što sustavno prikazuje problem s fenomenološkog aspekta, jest u sagledavanju moralnih aspekata cjelokupne problematike. Takav pristup do sada je bio samo načelno prisutan u našim raspravama o nezaposlenosti u Hrvatskoj, ali nije nikada znanstveno i jasno »dokazan« putem statistika, usporedbom podataka s onima u inozemstvu, analizom dosadašnjih politika zapošljavanja u Hrvatskoj... Svatko u ovoj državi koji je zadužen za rješavanje nezaposlenosti, općenito ili među invalidima i poljoprivrednicima, morat će ove činjenice uzeti u obzir.«

Prof. dr. sc. Josip Grbac